Webshop vermeldt retourkosten niet: Rechten als consument

Een webwinkel is verplicht om de hoogte van de retourkosten te vermelden. Het gaat daarbij niet alleen om het vermelden of de retourkosten voor rekening van de consument zijn, maar ook hoe hoog die retourkosten zijn.

Op 12 november 2021 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak. De hoge raad besloot dat een rechter ambtshalve moet toetsen of de handelaar heeft voldaan aan de essentiële informatieplichten. De rechter zal dus uit zichzelf kijken of een webwinkel heeft voldaan aan zijn informatieplichten. Wordt er niet voldaan aan de informatieplicht, dan staat daar een sanctie op.

Voor het niet vermelden van de hoogte van de retourkosten is de sanctie dat retourkosten niet verschuldigd zijn, retour is dan dus gratis en komt voor kosten van de verkoper.

Nu zou je kunnen stellen dat de kosten voor retour van een normaal pakketje binnen Nederland wel duidelijk zijn. Toch zien we nog regelmatig dat partijen bijvoorbeeld retouradressen gebruiken in het buitenland, waardoor de kosten voor retour oplopen. Je mag in zulke gevallen verwachten dat de webwinkelier de kosten voor retour duidelijk vooraf vermeldt. Gebeurt dit niet, dan dient de webwinkelier de kosten voor retour te betalen.

Weigert de webwinkel dit te doen? Dan raden we aan om een klacht bij de geschillencommissie neer te leggen als een webwinkel hier is aangesloten. Is dit niet het geval, dan raden we aan om melding te maken bij de ACM.