Domeinleeftijd

WebshopChecker controleert hoe oud een domein is.

Voor Consumenten

Hoe oud is de domeinnaam, is een indicatie van hoe lang de onderneming al bestaat. Een webwinkel die al minimaal 3 jaar bestaat heeft zijn bestaansrecht bewezen en verdient daarom een punt. We halen deze informatie geautomatiseerd uit de WHOIS informatie van een domein, hierin is ook de datum te vinden wanneer het domein voor het eerst in gebruik is genomen.

We kunnen helaas niet controleren of de onderneming de domeinnaam echt al 3 jaar bestaat. Het kan voorkomen dat een domein al lang geregistreerd is en overgekocht wordt door een malafide partij. Een positieve uitkomst van deze check is dus geen garantie van een al lang bestaand bedrijf. Het omgekeerde kan ook het geval zijn, zo kan een bedrijf al lang bestaan, maar kan door bijvoorbeeld een naamsverandering de domeinnaam jonger zijn.

Toch vinden we dat deze informatie mee mag tellen in ons automatische advies, gezien het samen met andere informatie wel een indicatie is van betrouwbaarheid.

Voor Webshops

Het is lastig om op dit punt aanpassingen te doen om beter te scoren. De registratie datum van het domein is een hard gegeven die niet zelf aangepast kan worden. We halen deze informatie geautomatiseerd uit de WHOIS informatie van een domein.