Earth Overshoot Day 2023: Wat We Nu Moeten Doen

Earth Overshoot Day is een bijzondere dag. Deze dag staat voor de druk die we uitoefenen op het ecosysteem van de aarde door middel van onze consumptie en productie als mensheid. Het laat zien dat we meer consumeren dan onze planeet kan verdragen, met ernstige gevolgen voor het milieu, de biodiversiteit en uiteindelijk ook voor ons welzijn. Het benadrukt alleen maar meer de urgentie van duurzaamheid en de grote noodzaak om onze levensstijl aan te passen.  In 2023 is deze dag gevallen op 2 augustus, wat betekent dat we in slechts 8 maanden de natuurlijke hulpbronnen hebben verbruikt die de aarde in een heel jaar kan herstellen. Dit is een verontrustende realiteit en het vraagt om actie van ons allemaal.

Wat is Earth Overshoot Day?

Earth Overshoot Day markeert het punt in het jaar waarop de vraag naar natuurlijke hulpbronnen en de capaciteit van de aarde om deze hulpbronnen te regenereren uit balans zijn. Het is als het ware de dag waarop we onze ecologische kredietlimiet overschrijden en beginnen te teren op toekomstige generaties. Het concept werd voor het eerst geïntroduceerd door het Global Footprint Network en heeft sindsdien wereldwijd aandacht gekregen. Het is een alarmerende maatstaf van de mate waarin we onze planeet uitputten.

Hoe wordt Earth Overshoot Day berekend?

Earth Overshoot Day wordt berekend aan de hand van de Ecologische Voetafdruk. Deze voetafdruk wordt vervolgens vergeleken met de biocapaciteit van de aarde, die aangeeft hoeveel natuurlijke hulpbronnen de aarde kan regenereren in een jaar. Het verschil tussen de twee geeft aan wanneer Earth Overshoot Day valt.

De Ecologische Voetafdruk is een belangrijke maatstaf geworden in het meten van de duurzaamheid van onze levensstijl. Het houdt rekening met verschillende factoren, zoals de consumptie van voedsel, energie, water en materialen, evenals de uitstoot van broeikasgassen en het verlies aan biodiversiteit. Door middel van een score kunnen we beter begrijpen hoe onze (persoonlijke) activiteiten bijdragen aan de uitputting van de aarde.

De biocapaciteit van de aarde verwijst naar het vermogen van de ecosystemen om natuurlijke hulpbronnen te produceren en afvalstoffen te verwerken. Het omvat zaken zoals de groei van voedselgewassen, het herstel van bossen en de opname van koolstofdioxide door oceanen en planten. Het is een belangrijke maatstaf om te begrijpen hoeveel onze planeet aankan en hoe sterk ze is om veranderingen te weerstaan.

Door de Ecologische Voetafdruk te vergelijken met de biocapaciteit van de aarde, kunnen we bepalen wanneer Earth Overshoot Day valt. Deze datum verandert ieder jaar, afhankelijk van veel factoren. Zo speelden Covid en de lockdown bijvoorbeeld een grote rol. Als we op de hele wereld zouden leven en consumeren zoals wij in Nederland doen, dan zou Earth Overshoot Day in april vallen. Veel eerder dan het gemiddelde van de hele wereld, wat aangeeft dat wij Nederlanders bovengemiddeld bijdragen aan de uitputting van de aarde.

earth overshoot day
Wanneer viel Earth Overshoot Day afgelopen jaren?

De impact van Earth Overshoot Day 2023

De datum van Earth Overshoot Day in 2023 zegt veel over onze planeet. Het laat zien dat we momenteel op een snelweg naar uitputting zitten en dat we dringend actie moeten ondernemen om deze koers te veranderen. Het is van groot belang dat we ons bewust worden van de gevolgen van onze consumptiepatronen en dat we proactief stappen ondernemen om een duurzamere toekomst te creëren. Simpel gezegd leven we vanaf 2 augustus op de krediet van de aarde. En deze datum valt elk jaar eerder, omdat we onze natuurlijke hulpbronnen meer en meer uitputten.

De gevolgen van het overschrijden van de Earth Overshoot Day

Het overschrijden van Earth Overshoot Day brengt een aantal ernstige gevolgen met zich mee. Het leidt tot overmatige ontbossing, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verlies van biodiversiteit en een verhoogde uitstoot van broeikasgassen. Deze gevolgen hebben op hun beurt weer effect op de klimaatverandering, de voedselzekerheid en de gezondheid van ecosystemen over de hele wereld. Als we niets doen, zullen de gevolgen steeds ernstiger worden en een negatieve impact hebben op de kwaliteit van ons leven.

Ontbossing is een van de meest zichtbare gevolgen van het overschrijden van Earth Overshoot Day. Bossen zijn essentieel voor het reguleren van het klimaat, het bieden van habitat voor vele planten- en diersoorten en het leveren van hout en andere natuurlijke hulpbronnen. Door ontbossing verliezen we niet alleen deze waardevolle functies, maar dragen we ook bij aan de uitstoot van broeikasgassen, aangezien bomen koolstofdioxide opnemen en opslaan.

Daarnaast leidt het overschrijden van Earth Overshoot Day tot een verstoring van de natuurlijke balans. Het uitputten van natuurlijke hulpbronnen betekent dat we steeds meer moeite moeten doen om aan onze behoeften te voldoen. Dit kan leiden tot conflicten over schaarse hulpbronnen, zoals water en land, en kan de sociale en economische stabiliteit in gevaar brengen.

ontbossing
Ontbossing is een groot gevolg van het overschrijden van Earth Overshoot Day

Wat kunnen we nu doen

Hoewel de situatie zorgwekkend is, is er nog hoop. We kunnen allemaal bijdragen aan het uitstellen van Earth Overshoot Day en het creëren van een duurzamere toekomst. Het vereist echter wel dat we onze levensstijlkeuzes heroverwegen en samenwerken aan beleidsveranderingen.

Duurzame levensstijl

Een duurzame levensstijl omvat het maken van bewuste keuzes op het gebied van voeding, mobiliteit, energiegebruik en consumptie. Door bijvoorbeeld te kiezen voor lokaal geproduceerd voedsel, het gebruik van duurzaam transport en het verminderen van onze energiebehoefte, kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen. Kleine veranderingen in onze dagelijkse routine kunnen een groot verschil maken voor de planeet. Door het kopen van voedsel dat in jouw regio is geproduceerd, steun je ook nog eens lokale boeren en verminder je de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het transporteren van voedsel over lange afstanden. Bovendien is lokaal geproduceerd voedsel vaak verser en smaakvoller!

Naast het kiezen voor duurzaam transport, zoals fietsen of het openbaar vervoer, kunnen we ook onze energiebehoefte verminderen. Dit kan door bewust om te gaan met het gebruik van elektrische apparaten, zoals het uitzetten van de televisie als we er niet naar kijken en het gebruik van energiezuinige verlichting.

Het belang van beleidsveranderingen

Alle kleine beetjes helpen. Maar, om écht impact te hebben, hebben we ook veranderingen in het beleid nodig. Overheden en bedrijven kunnen bijvoorbeeld investeren in duurzame energiebronnen, het gebruik van plastic verminderen en regelgeving implementeren om milieuvriendelijke praktijken te bevorderen. Het is belangrijk dat we realiseren dat we met zijn allen veel kunnen betekenen.

Wist je dat sommige landen al grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid? Scandinavische landen, zoals Zweden en Denemarken, behoren tot de koplopers op het gebied van duurzame energie. Ze investeren in wind- en zonne-energie en hebben ambitieuze doelstellingen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Door het implementeren van dergelijke beleidsveranderingen kunnen deze landen een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld.

Naast overheden kunnen ook bedrijven een belangrijke rol spelen in het stimuleren van duurzaamheid. Steeds meer bedrijven nemen maatregelen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, zoals het gebruik van gerecyclede materialen en het verminderen van energieverbruik. Door te kiezen voor milieuvriendelijke producten en diensten kunnen consumenten ook bijdragen aan het creëren van een duurzamere economie.

Succesvolle inspanningen om Earth Overshoot Day uit te stellen

Er zijn al verschillende succesverhalen van landen, gemeenschappen en individuen die erin zijn geslaagd om Earth Overshoot Day uit te stellen. Deze voorbeelden laten zien dat verandering mogelijk is en inspireren anderen om ook actie te ondernemen.

Voorbeelden van landen die hun Earth Overshoot Day hebben uitgesteld

Landen zoals Costa Rica en Bhutan hebben maatregelen genomen om hun ecologische voetafdruk te verminderen en hun Earth Overshoot Day uit te stellen. Costa Rica heeft bijvoorbeeld grote stappen gezet in het bevorderen van duurzaam toerisme en het beschermen van het regenwoud, terwijl Bhutan focust op het bevorderen van het bruto nationaal geluk in plaats van het bruto binnenlands product. Deze landen laten zien dat duurzaamheid mogelijk is, zelfs op nationaal niveau.

Inspirerende verhalen van individuen en gemeenschappen

Naast landen zijn er ook talloze individuen en gemeenschappen die op lokaal niveau positieve veranderingen hebben gebracht. Denk aan mensen die ervoor kiezen om hun eigen voedsel te verbouwen, deel te nemen aan lokale coöperaties of duurzaam te leven. Hun verhalen inspireren anderen om hetzelfde te doen en laten zien dat individuele actie een verschil kan maken.

Onze rol in het veranderen van de Earth Overshoot Day

Earth Overshoot Day 2023 is een wake-up call. Het herinnert ons eraan dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor de staat én toekomst van onze planeet en dat we de macht hebben om een positieve verandering teweeg te brengen. Door bewuste keuzes te maken, beleidsveranderingen te ondersteunen en ons bewustzijn te vergroten, kunnen we een duurzamere toekomst creëren.

In het kort

  1. Kies voor duurzame levensstijlkeuzes, zoals lokaal geproduceerd voedsel en duurzaam transport.
  2. Koop vaker tweedehands producten of refurbished elektronica.
  3. Steun beleidsveranderingen voor een duurzamere toekomst.
  4. Laat je inspireren door succesverhalen van landen, gemeenschappen en individuen en draag jouw (individuele) steentje bij.

De uitdagingen waar we voor staan zijn groot, Earth Overshoot Day 2023 is een oproep tot actie. Laten we onze krachten bundelen en werken aan een wereld waarin de balans tussen mens en natuur wordt hersteld. De toekomst van onze planeet hangt ervan af!

handen earth overshoot day
Door krachten te bundelen en stil te staan bij Earth Overshoot Day, kunnen we een duurzamere toekomst creëren