Duurzaamheid steeds belangrijker bij (online) aankopen

Is duurzaamheid bij jou nog geen prioriteit? Dan mag je wel opschieten! Steeds meer consumenten vinden duurzaamheid namelijk wel belangrijk. Een effect wat alleen maar gaat toenemen, gezien de jongere generaties nog meer belang hechten aan duurzaamheid dan ouderen. Deze jongere groep consumenten zal de komende jaren steeds meer koopkracht krijgen en daarmee de noodzaak voor bedrijven vergroten om echt prioriteit te maken van duurzaamheid.

Duurzaamheid wordt een basisvereiste

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven zich inzetten voor mens, milieu en maatschappij. Duurzaamheid evolueert daarmee langzaam van ‘nice to have’ naar een basisvereiste voor aankopen. Onderzoek toont aan dat duurzaamheid steeds vaker een cruciale factor is bij aankoopbeslissingen. Bedrijven moeten gemakkelijk toegankelijke en begrijpelijke informatie bieden over hun impact op samenleving en milieu.

Jongere generaties vinden duurzaamheid nog belangrijker

Vooral jongere generaties vinden duurzaamheidsinspanningen cruciaal voor vertrouwen in merken. Gen Z in Nederland kiest vaak bewust voor winkels die positieve impact hebben en begrijpt dat duurzaamheid hogere prijzen kan betekenen.

Ook uit andere onderzoeken blijkt dat jonge generaties duurzaamheid en sociaal ondernemerschap steeds belangrijker vinden. Dit geldt niet alleen voor de producten die ze kopen, maar ook voor de werkgevers waar ze voor willen werken. Met de krappe arbeidsmarkt is het als bedrijf ook op dat gebied belangrijk om ethische keuzes te maken.

Bedrijven die nu in duurzaamheid investeren, zullen profiteren van de groeiende koopkracht van Gen Z en millennials. Bedrijven hebben vijf jaar om vertrouwen op te bouwen, omdat de koopkracht van Gen Z en millennials de oudere generaties zal overtreffen vanaf 2030.

Niet alleen marketing

Beloften over duurzaamheid moeten worden waargemaakt, niet slechts oppervlakkig, daar prikken consumenten door heen. Naast de intentie om duurzaam te werken, is ook competentie nodig.

Zo laat 27% van de jongeren producten links liggen met ongeloofwaardige duurzaamheidsclaims en stapt 31% van de jongeren over op een ander merk “vanwege een gebrek aan geloofwaardigheid in de duurzaamheidsbelofte”.

Kortom niet alleen maar mooie woorden, maar ook de kennis en de middelen zijn nodig om echt duurzamer te gaan werken.

Onderzoeksresultaten op een rij

  • Bijna driekwart van de Nederlandse consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven zich inzetten voor mens, milieu en maatschappij.
  • 44% van de 18-29 jarigen zich schuldig over hun consumptiegedrag, tegenover 36% gemiddeld
  • 41% van de 18- tot 34-jarigen doet eigen onderzoek naar de duurzaamheid van producten
  • Een derde van de 18- tot 34-jarigen boycotten een product om negatieve impact
  • 76% van de Europeanen tussen 20-29 jaar vindt de bedrijfsimpact belangrijk bij hun baankeuze. Voor 22% van hen is dit zelfs een topprioriteit.
  • 27% van de jongeren heeft het afgelopen jaar producten links laten liggen vanwege ongeloofwaardige duurzaamheidscommunicatie
  • 31% is overgestapt op een ander merk vanwege een gebrek aan geloofwaardigheid in de duurzaamheidsbelofte

Lees de complete artikelen van MT/Sprout en DPGGrow, met meer achtergronden en onderzoeksresultaten.